عنوان پروژه: باهم


برنامه باهم در قالب تاک شو به مسائل اجتماعی، رشد و آگاهی با محوریت زنان پرداخته که از کارشناسان و اساتید مختلف در حوزه های مرتبط، در این برنامه دعوت شده است. در این برنامه تلاش شده است معضلات روز جامعه و مشکلاتی که گریبانگیر فرد و خانواده است به بحث کشیده شده و نحوه برخورد صحیح و رفتار درست در مواجهه با این مشکلات آموزش داده شود.
همچنین از بانوان کارآفرین و هنرمند دعوت به عمل آمده و در خصوص راه های موفقیت و مشکلاتی که این عزیزان در مسیر رسیدن به این جایگاه رفیع، پشت سر گذاشته اند صحبت شده است.